image Onbezorgde opportunisten

"Onbezorgde opportunisten"

24% van de Vlamingen behoort tot het profiel van de Onbezorgde Opportunist. Ze zijn wat meer terughoudend op technologisch vlak en schatten zichzelf niet zo vaardig, maar daarom gaan ze digitalisering niet uit de weg. De Onbezorgde Opportunist is niet echt begaan met data-privacy en onderneemt weinig acties om hun privacy te beschermen. Misschien hebben ze zich al bewust neergelegd bij de idee dat hun data in de huidige economie geëxploiteerd wordt.

Onbezorgde Opportunisten blijven hun zorgeloze zelve als het op het delen van data aankomt. Wat betreft persoonlijke datakluizen stellen ze zich opportunistisch op. Er is voor hen minder een uitgesproken reden om datakluizen te adopteren, omdat ze niet wakker liggen van de zaken die persoonlijke datakluizen wensen te verbeteren, maar de brede idee krijgt echter het voordeel van de twijfel.

image Losbandige Liefhebbers

"Losbandige Liefhebbers"

28% van de Vlamingen behoren tot het profiel van de Losbandige Liefhebber. Ze voelen zich enorm thuis in de digitale wereld en omarmen nieuwe technologieën. De Losbandige Liefhebber ligt minder wakker van online privacy. Ze zijn driftige datadelers die minder geremd zijn door wantrouwen in grote internetbedrijven. Ze voelen zich vaardig en zelfzeker online.

Losbandige Liefhebbers staan het meest positief tegenover persoonlijke datakluizen en zien zich het snel adopteren. De privacy & controlewinst erkennen ze en zien zij als 'mooi meegenomen', maar evenzeer zijn ze wel nieuwsgierig naar hoe persoonlijke datakluizen hun leven kunnen vergemakkelijken en welke innovatieve oplossingen ermee bereikt kunnen worden.

image Privacy Pioniers

"Privacy Pioniers"

25% van de Vlamingen behoort tot het profiel van de Privacy Pionier. Deze hebben een algemeen positieve houding tegenover technologie en verwelkomen innovaties. Dit profiel is bezorgd over online privacy en overtuigd dat privacy wettelijke bescherming moet genieten en dat organisaties verantwoording moeten afleggen voor het gebruik van persoonsgegevens. De Privacy Pionier neemt actie om privacy te beschermen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een VPN, of het surfen in 'incognito'-modus.

Dit profiel vertoont een hoge bereidheid om data te delen, maar staat ook stil bij de mogelijke gevolgen hiervan. Ze zijn op zoek naar meer inzicht en controle in hoe persoonlijke data gebruikt wordt.

Privacy Pioniers staan uitgesproken positief tegenover persoonlijke datakluizen en willen hiermee aan de slag gaan. Hun belangrijkste motivatie bestaat uit de extra controle die persoonlijke datakluizen hen zou kunnen geven.

image Argwanende Achterblijvers

"Argwanende Achterblijvers"

23% van de Vlamingen behoort tot het profiel van de Argwanende Achterblijver. Ze vereenzelvigen zichzelf minder met digitalisering en technologie en voelen zich doorgaans minder technologie vaardig. De Argwanende Achterblijvers staan wantrouwig tegenover digitale evoluties en zijn bezorgd over hun privacy. Dit profiel probeert hun privacy te beschermen, maar dat blijkt niet altijd makkelijk. Ze voelen zich wat onzeker en machteloos tegenover hedendaagse datapraktijken.

Binnen de groep 'Argwanende achterblijvers' heerst ook de overtuiging dat weinig maatregelen kunnen getroffen worden om hen comfortabeler te maken met het delen van gegevens. Ook persoonlijke datakluizen lijken hen niet te kunnen overtuigen. Voor hen is dit immers de zoveelste ingewikkelde technologische verandering waarin ze niet geloven.